Varde skakklub

Sidst opdateret

13/6/23

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

Reglement for Varde Skakklubs  klubturnering ) Partiernes afvikling.

Turneringen afvikles over   runder.

Hver runde starter senest kl. 19.30, hvor urene startes.

Partierne i  runde 1 – 3 skal være afviklet, inden starten af  4. runde, mens mens partierne i runde 4 – 6 skal være afviklet inden starten af  7. Runde.

Udsatte partier afvikles den førstkommende klubaften, hvor der ikke er ordinær runde i turneringen (hængepartiaften), med mindre én af  spillerne skal spille holdkamp den pågældende aften.

Dette gælder uanset hvilke aktiviteter, der i øvrigt måtte være beskrevet på hjemmesiden for den pågældende klubaften.

Hvis en spiller har flere udsatte partier, har det parti, der skulle være spillet først, fortrinsstilling.II) Afbud

En spiller, der ikke kan møde til en ordinær runde, skal

melde afbud.

Det samme gælder for spillere med udsatte partier, der ikke kan komme til en klubaften, hvor der skal spilles udsatte partier (hængepartiaften), og for spillere, der skal spille holdkamp den pågældende aften.

Afbud sker ved, at spilleren selv orienterer både turneringslederen og modstanderen.

Afbud sker telefonisk.

Hvis modstanderen eller turneringslederen ikke kan træffes telefonisk, skal spilleren afsende en e-mail herom.

Afbud bør meddeles i så god tid som muligt, det vil sige så snart man ved, at man er forhindret.

Sidste frist for afbud er den pågældende tirsdag kl. 17.00.

Ved overskridelse af denne frist skal angives årsagen til  fristoverskridelsen, herunder hvorfor afbud ikke har kunnet meddeles tidligere.

Ved afbud påhviler det den spiller, der har meldt afbud, snarest muligt at give modstanderen besked om, hvorvidt partiet kan afvikles på

en hængepartiaften før udløbet af fristen for afviklingen af partiet.

En spiller, der møder op senere end 1 time efter kampstart, noteres som taber af partiet.

Hvis begge spillere har meldt afbud, påhviler det spillerne i fællesskab at finde et tidspunkt til afvikling af partiet inden fristens

udløb.

I1I) For sent fremmøde, udeblivelse uden afbud og overskridelse af fristen for partiets afvikling.

Hvis udeblivelsen sker på en hængepartiaften, noteres

spilleren som taber af det parti, der i første række skulle være spillet, jf. ovenfor, med mindre der måtte være indgået aftale om at spille et andet parti

den pågældende aften.

Hvis et parti ikke er blevet afviklet inden for de fastsatte tidsfrister, jf. ad punkt I, - eventuelt ved aftale om remis, afgør turneringslederen pointgivningen for det pågældende parti.

En spiller, der møder op senere end 1 time efter kampstart, noteres som taber af partiet.

Det samme gælder, hvis spilleren udebliver uden at have meldt afbud efter de retningslinjer, der er beskrevet ovenfor ad punkt II.

IV

Klubmesteren kåres ud fra en pointtildeling fra både efterårs- og forårsturnering.


Pointtildelingen sker således, at vinderen af hver af  klubturneringerne tildeles 1 p, nr. to 2 p. osv.


Klubmesteren er herefter den spiller, der sammenlagt har det laveste antal points.