Billeder fra oprykningskampe 070310

Billeder fra jubilĉumsfesten 27. okt 2007

Billeder  EMT Varde Ĝlgod 2011