80 års fødselsdagen for Varde Skakklub blev fejret med en fest for nuværende og tidligere medlemmer med fruer 27 november i Lykkegårdskolens lærerværelse. Desuden deltog formændene for Esbjerg Sakforening og Skakklubben Centrum,   Esbjerg.  

Billeder fra festen

80 års Jubilæumsfesten for Varde Skakklub d. 27. november 2007, afholdt på Lykkegårdsskolen, Varde

Her: Kasserer i skakklubben Arne Otto Bak m. frue

Toastmaster og bestyrelsesmedlem Peter Roesen byder velkommen
Fra venstre:

Allan Kaarsberg,bestyrelsesmedlem Skakklubben centrum. Tidligere formand og nuværende medlem John Callesen, Bestyrelsesmedlem Bjarne Rasmussen m. frue, Bestyrelsesmedlem Flemming Færge

 
Fra højre: Formanden for skakforeningen Esbjerg, Jesper Lahn Rasmussen, Alfred Holm medlem.
Fra venstre: Formanden for skakforeningen Centrum Jens Nielsenen, Bent Krogh medlem m. frue.
Peter Roesen underholder
Formanden for skaklubben Anders Christensen Byder velkommen til de fremmødte
 
Bestyrelsesmedlem Flemming Færge med "selvoplevede" erindringer
Peter Roesen og Allan Kaarsberg leverede musik m. fællessang
 
Bestyrelsesmedlem og revisor BjarneRasmussen fremdrog uddrag af Varde Skakklubs 80-årige historie
 
Anders Christensen underholdt med

klaverstykker

 
 
Anders Christensen giver på skakklubben Varde´s vegne en gave til Skakforeningen Esbjerg´s formand
Ligeledes modtager Skakklubben Centrum´s formand en present
Her ses fra højre mod rummet: Bestyrelsesmedlem Benny Damborg m. frue, Tidligere medlem Svend Danielsen m. frue. Stående fra højre: Allan Kaarsberg, Peter Roesen hvis frue skåler samt Anders Christensen
Arne Otto Bak skal afholde en lille konkurrence
 
 
 
Bjarne Rasmussen er lige fyldt 60 år, hvilket tydeligt bekommer ham vel !
 
Bjarne Rasmussen får overrakt en gave fra klubben i anledning af sin 60 års dag