til forsiden

  1. Efterårets klubturnering afvikles som en 7 runders MONRAD, dvs. man hele tiden møder en med næsten samme placering som en selv.Alle blive inddelt efter styrke i tre grupper, som så spiller med forskellig betænkningstid, nemlig med 1½ times betænkningstid inden for samme styrkegruppe, med 1 ¼ mod 1 ¾ time ml. nabogrupper og endelig med 1 og 2 timer ml. gruppe 1 og 3.

    Hvis spillerne hører til i samme gruppe og er enige om det, kan de aftale at spille med 2 timers BT. til hver.

    Hver runde starter senest kl. 19.30

  2. Hvis ikke Turneringslederen har modtaget afbud, startes urene kl. 19.30, og efter 1 time har den udeblevne spiller tabt partiet.

  3. Se i øvrigt reglement  KLIK Reglement for klubturneringen

Afbud foretages til Jørgen og til modstanderen allersenest tirsdag eftermiddag kl. 17

Turneringen indeholder to deadlines for færdigspilning af partier, nemlig efter runderne 1-3 og efter 4-6. (se efterårsplan)

 

Telefonliste (klik på telefonliste)                                          

 klubturneringen efterår 2014

Hængepartier:  5; Søren Nyborg - Niels Peter Nissen, Rd. 6: Gabor - Jørgen Hansen

Rundeskema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varde forårsturnering 2014