Til forsiden

 

Indkaldelse til

Generalforsamling tirsdag d. 30. april

 

1.valg af dirigent

2.formandens beretning

3.fremlæggelse af regnskab

4.valg:på valg er Anders,Peter og John (som alle er villige til genvalg)

5.forslag:forslag skal indsendes senest 10 dage før GF,

6.evt.

 

mvh Anders/bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. jan. 2012

Den 17. november 2011 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Varde

Skakklub med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Følgende besluttedes:

- Ad pkt. 1:

Valg ansås for ufornødent

- Ad pkt. 2:

John Callesen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem med henblik på overtagelse af posten som klubbens kasserer, efter at vores tidligere kasserer Arne Otto Bach var afgået ved døden.

I forlængelse af generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde med deltagelse af den samlede bestyrelse, Anders Christensen, Niels Peter Nissen, Benny Damborg, John Callesen og Peter Roesen.

Bestyrelsen konstituerede sig med John Callesen som kasserer, mens fordelingen af de øvrige bestyrelsesposter forblev uændret.

Peter Roesen

referent

 

 

Referat af 

GENERALFORSAMLING

i Varde Skakklub tirsdag den 27. april 2010

 Deltagere: Søren, Steen, Niels Ejner, Kaj, Per, Niels Peter, Benny, Bent, Alfred, Svend Henningsen, Anders, Peter, Mikael, Ole og Arne.

 

Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. fremlæggelse af regnskab

4. kørselstakster

5. kontingent

6. valg

7. evaluering af klubturneringen

8. indkomne forslag iøvrigt

9. eventuelt

 

 

- Ad pkt. 1:

Mikael Langager valgtes som dirigent.

 

 

- Ad pkt. 2:

Anders omtalte årest aktiviteter, herunder kulturnatten, Flensborgturen, vores juniorturnering og Hans Jørns simultanforestilling.

 

Bestyrelsen vil fortsat overveje løbende at arrangere indslag på klubaftenerne med gennemgang af partier, analyser mv., evt. med et tidligere starttidspunkt.

 

Efterårsturneringen blev vundet af Steen.

 

Forårsturneringen blev vundet af Benny med Anders på andenpladsen, mens B-gruppen blev vundet af Bent med Kaj som nr. 2.

 

Anders bemærkede, at turneringsreglementet vil blive genovervejet, herunder mht til deadlines for afvikling af partier.

 

I holdturneringen er 1. holdet rykket op i 2. division, mens 2. holdet er rykket op i A-rækken.

 

Steen fik overrakt kamppokalen for sin score på 5 ½ af 7 på 1. holdet.

 

Der tildeles Svend Andresen og Kaj særlige præmier for disses scorer på hhv 2. og 3. holdet. 

 Kontakt bestyrelsen her
nen