En dag med Danmarksmesteren
 
- af Peter Roesen
 
Den 20. oktober blev der afholdt et jubilæumsarrangement hos Varde Skakklub i anledning af klubbens 80-årsjubilæum under medvirken af Danmarks- og stormester Sune Berg Hansen.
 
Arrangementet indledtes med et underholdende og levende foredrag med omkring 20 tilhørere fra den arrangerende klub samt fra Centrum og Esbjerg Skakforening.
 
Under sit foredrag kom Sune ind på forskellige aktuelle spørgsmål inden for skakken.
 
Han kunne herunder fortælle, at han ud over skakken ernærer sig med poker, hvilket (vistnok !?) har lært ham at være bedre til at acceptere sine nederlag inden for skakken.
 
Budskabet i Sunes indlæg var i øvrigt, at skak fortsat har en bred interesse rundt omkring, men at det nok så meget er det traditionelle klubliv herhjemme, der er under pres, hvilket navnlig kan tilskrives samfundsudviklingen, der bevæger sig i retning væk fra de tilstande, der førhen dannede grobund herfor.
 
Hvis man skal gøre noget ved det, er man nødt til at tænke anderledes med hensyn til de tilbud, der skal stå til rådighed i klubberne. Dette kræver en større fleksibilitet mht til klubaktiviteter, eksempelvis "spil, når du vil" - turneringer, brug af edb, mv. (Var der nogen, der sagde "Centrum" !?)
 
Sune kunne i øvrigt berette, at han i øjeblikket forsøger at overbevise Dansk Idrætsforbund om, at skak kræver en vis fysisk formåen - og mere end eksempelvis dart og petanque, der åbenbart er blevet optaget som medlemmer i Forbundet. Sune har i den forbindelse stillet sig til rådighed i TV-mediet, hvor han vil konkurrere med fysiske udfordringer for åben skærm.
 
I andre henseender måtte Sune erkende, at han har svært ved at leve op til de krav, der i øvrigt stilles til de store mestre, navnlig hvad angår studier af åbningsteori, hvilket er nået op på et niveau, der hører hjemme i forskerverdenen. I stedet dyrker Sune stillingstyper - ifølge ham selv et andet ord for dovenskab.
 
Af mere kuriøse emner kunne Sune i øvrigt henvise til hjemmesiden www.chessgirls.eu, hvis man måtte have interesse for et indblik i det kvindelige islæt inden for skakken. Sune kunne i den sammenhæng berette, at han havde kendskab til en score-replik, der indebar et tilbud om at konstruere en database med mulighed for at udvide den udkårnes åbningsrepertoire.
 
Nåh, men Sunes foredrag havde i øvrigt som hovedemne den netop overståede Europacupturnering for klubhold i Tyrkiet, som han selv deltog i med sit tyske hold fra Hamborg.
 
Tyrkiet er i øjeblikket et land, hvor skakken synes at være inde i en positiv udvikling, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at skak er kommet med som fag i skolerne.
 
Her var måske noget at tage ved lære af herhjemme, navnlig i sammenhæng med Bill Clintons nyligt fremkomne bemærkninger om skakkens positive indvirkning på unge menneskers indlæringsevner.
 
Under turneringen var Sune i selskab med en række topnavne fra verdensskakken, herunder den netop nykårede verdensmester Anand - nu i et mere velklædt outfit, den måske kommende VM Magnus Carlsen, samt verdens måske førende sekundant Peter Heine Nielsen, der er/har været sekundant for begge, dog så vidt vides ikke i samme turnering .....
 
Sune kunne i øvrigt anbefale interesserede at deltage i visse skakarrangementer udenlands, evt. arrangeret af klubberne. Han havde dog visse erfaringer med, at der ved sådanne arrangementer gælder prisvilkår, der er mindre fordelagtige end for almindelige rejseturister.
Sune kunne i øvrigt berette, at man hurtigt lærer at kende forskel på skakturister og almindelige turister, ikke kun på grund af de forskellige farver armbånd (eksempelvis "all inclusive ...."), men også fordi det angiveligt forholder sig sådan, at skakspillere ikke har tatoveringer (!!) Så sandelig stof til eftertanke. Se i øvrigt uddybende Sunes skakspalte i "Politiken" mandag den 22. oktober 2007.
 
Foredraget blev rundet af med gennemgang af et parti, som Sune netop havde spillet i holdturneringen i Tyrkiet
 
Partiet var langt fra fejlfrit, men så meget desto mere velegnet til forbedringsforslag fra os tilhørere. Og ganske befriende at høre en stormester kommentere sine fejl med en bemærkning om, at han måske nok ikke var helt i form og lignende.
 
(Se partiet, der er fra  4. runde - Hvid Sune, sort Baris Esen - på http://euroclub2007.tsf.org.tr/ hvor partiet dog af uransalige årsager ikke er bragt i sin helhed.)
 
Resten af eftermiddagen gik med simultanforestilling med 16 deltagere, der forsøgte at yde stormesteren modstand, desværre med beskedne 2 remiser til Torsten Lindestrøm og Bjarne Rasmussen som eneste "udbytte".
 
Under alle omstændigheder: En stor tak Sune for dit bidrag denne dag her i det Vestjyske.
 
Og så en stor tak til deltagerne, også dem der mødte op udenbys fra og bakkede op omkring arrangementet.


 

________________________________________________________________________________________________

Udklip sakset fra Ugeavisen Varde. 23. oktober 2007

stormester kom på arbejde

 

 

 Sune Berg Hansen spillede mod 16 skakspillere fra de lokale klubber på en gang, da han i lør­dags var i Varde.

 

I lørdags havde Varde skakklub fint besøg i anledning af klubbens 8o-års læum. Stormesteren og danmarksmesteren Sune Berg Hansen kiggede forbi til simultanspil og fortællinger  fra skakverdenen.

 25 skakinteresserede, der lørdag var mødt frem på Lykkesgårdskolen i Varde; mødte en personlighed, der med vid, humor og ikke mindst respekt kunne fortælle om sin omgang med  skakkens mastodonter.

Sune Berg Hansen fortalte bl.a. om, hvordan han sammen med sin klub Hamburger Schachverein netop er blevet nr. 2 ved Europamesterskabet i holdskak.

Fra dette mesterskab viste han tilhørerne et parti, han havde spillet mod en ung tyrker. Partiet demonstrerede, hvordan faktorer som spilforståelse, taktik, psykologi og tid spiller ind i skak. For nok vandt Sune Berg Hansen partiet, men efterfølgende krævede det den 36-årige stormester 12 ti­mers søvn at blive frisk igen.

I alt 16 lokale skakspillere stillede op for at prøve kræfter med stormesteren i et simultanspil.

Efter ca. tre timer havde Sune Berg Hansen vundet 14 partier og spillet sig til to remis'er (uafgjort). De to ærefulde remis'er blev opnået af Torsten Lindestrøm fra Es­bjerg Skakklub og Bjarne Rasmussen fra Varde Skak­klub, som begge fik overrakt en fin præmie som belønning for indsatsen.

Af Lene Weber

nf 76 50 76 03

Iw@a ugeavisen-varde.dk

 

_______________________________________________________________________________________________
 Deltagere i simultanspillet mod stormester Sune Berg Hansen

Klub Navn rating resultat
Centrum, Esbjerg Izudin Bihorac 1926 0
- Damir Desevac 1822 0
- Jens Nielsen 1782 0
- Andreas Kinch 1693 0
Esbjerg Skakforening Torsten Lindestrøm 2239 1/2
- Ove Andersen Pedersen 1576 0
Varde Skakklub Peter Roesen 2023 0
- Benny Falck Damborg 2008 0
- Anders Christensen 1885 0
- Bjarne Meldgaard Rasmussen 1945 1/2
- Ole Henriksen 1561 0
- Bent Krog 1619 0
- Alfred K. Holm 1487 0
- Niels Peter Nissen 1516 0
- Arne Otto Bak 1286 0
Ialt Sune Berg Hansen 14 1

________________________________________________________________________________________________

Sune Berg Hansen demonstrerer et parti for deltagerne i jubilæumsarrangementet

Slutspillet

 

Simultanspillerne klar til start

1. træk mod formanden

Der tænkes

Arne Otto Bak har åbenbart problemer

Hvad gør jeg nu

Spillet diskuteres